W 2011 r. deficyt w JST wyniósł 10,2 mld zł

Finanse samorządów

Według wstępnych danych, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego w 2011 r. wyniósł 10,2 mld zł.

15.02.2012

Zakaz planowania pracy nadliczbowej

Częstą nieprawidłowością pojawiającą się podczas ustalania czasu pracy pracowników jest planowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Zdarza się to wtedy, gdy ilość zadań jest nieadekwatna do liczby...

15.02.2012

PIT-y przez Internet to oszczędność dla płatnika

Bezpłatny system www.e-deklaracje.gov.pl umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale także płatnikom. Ci ostatni, zwłaszcza zatrudniający dużą...

15.02.2012

PSL składa projekty w sprawie reformy sądów

Ograniczenie przechowywania billingów do 6 miesięcy, zmiany w prawie autorskim dot. wykorzystywania plików muzycznych czy filmowych w internecie, a także projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów...

15.02.2012

Służba BHP - etatowa czy zewnętrzna?

BHP

Od dłuższego czasu dyskusję w środowisku ochrony pracy budzi pytanie, czy obowiązki służby bhp mogą pełnić specjaliści zewnętrzni, niezatrudnieni na etacie w zakładzie pracy.

15.02.2012

Transport towarów niebezpiecznych wymaga szkolenia

BHP

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem przed podjęciem tych czynności, w...

15.02.2012

Dokument dostawy węgla w prostszej formie

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie uproszczonego dokumentu dostawy wyrobów węglowych dla transakcji, których podmiotami są przede wszystkim...

15.02.2012

Prace nad strategią antykorupcyjną wstrzymane

Sprawne państwo pozostanie kulawe. MSW wstrzymało prace nad strategią przeciwdziałania korupcji. Podobny los spotkał dwie inne strategie dotyczące przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

15.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski