Ministerialny system POL-ON do rozbudowy

Stworzenie Polskiej Bibliografii Naukowej, rejestru nieruchomości uczelni publicznych oraz zbieranie informacji dotyczących patentów i publikacji polskich uczonych planuje Ministerstwa Nauki i...

10.05.2013

Na Czarnej Liście Barier, aż 69 dotyczy podatków

Spośród 417 pozycji znajdujących się na przygotowanej przez ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, tegorocznej, dziesiątej już Czarnej Liście Barier dla rozwoju...

10.05.2013

Pielęgniarki będą żądać ustalenia norm pracy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiedział w czwartek, że będzie żądać od pracodawców ustalenia norm pracy, dzięki którym będzie można określić np., jak długo może dyżurować...

10.05.2013

Nowe nabory wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Środowisko

20 maja 2013 roku, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zostaną ogłoszone trzy nowe konkursy na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektów dotyczących: gospodarki...

10.05.2013

Warszawskie uchwały ws. śmieci do poprawki

Samorząd terytorialny

Radni Warszawy muszą poprawić uchwały dotyczące metody naliczania opłaty za odbiór śmieci i wzorów deklaracji wypełnianych przez mieszkańców. Poprzednie uchwały zostały w części zakwestionowane przez...

10.05.2013