Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Budownictwo

Zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków możliwe jest jedynie przy spełnieniu określonych przesłanek. Brak jest warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub gdy ilość ścieków...

25.06.2007

Dokumentacja medyczna - tworzenie i archiwizacja

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchylający z dniem 31 maja 2006r. z porządku prawnego większość przepisów dotyczących prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej w zakładach...

22.06.2007

Adwokaci zapraszają radców

Dyskusja o ewentualnym połączeniu zawodów adwokata i radcy prawnego toczy się. Niespecjalnie żwawo, ale co parę tygodni pojawia się w niej jakiś nowy impuls.Ostatnie takie ożywienie miało miejsce,...

22.06.2007

Adwokaci nie chcą do lekarza sądowego

Uchwalona niedawno przez parlament ustawa o lekarzu sądowym wprowadza kilka istotnych zmian do zasad usprawiedliwiania nieobecności na rozprawach sądowych oraz w razie wezwania do prokuratury lub na...

22.06.2007

Adwokaci idą do Trybunału

Samorząd adwokacki zamierza zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego ustawy ograniczające uprawnienia i autonomię swojego zawodu. Chodzi u uchwaloną już przez Sejm nowelizację Prawa o adwokaturze oraz...

18.06.2007

Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej

Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej staje się obecnie koniecznością. Dzieje się tak chociażby ze względu na ograniczone środki finansowe na bieżącą działalność,...

15.06.2007

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Czy osobie, ktra spełnia wszystkie wymogi 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 2003 r. za wyjątkiem punktu 4 (ocena) można powierzyć stanowisko dyrektora szkoły? Zaznaczam, że...

14.06.2007