Zakres warunków kontraktowych FIDIC

Budownictwo

Miejsce Warunkw Kontraktowych FIDIC w przygotowaniu inwestycji. Przygotowanie warunków kontraktowych stanowiących jedno z ogniw procesu inwestycyjnego wymaga prac poprzedzających. Prace te...

05.06.2007

Komornicy proszą o weto

W liście z 25 maja br. do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza prosi Lecha Kaczyńskiego o zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej 24 maja przez...

04.06.2007

Resorty przycinają

Coraz więcej faktów wskazuje na to, że z tzw. pakietu Kluski niewiele wyniknie. Zapowiadane od kilku miesięcy kompleksowe zmiany w przepisach gospodarczych, które miały znacznie poszerzyć zakres...

01.06.2007

Polityk wybierze ławnika

Kończy się kadencja ławników sądowych, do 30 czerwca można zgłaszać do rad gmin kandydatury na te ważne i odpowiedzialne funkcje. Wróci zapewne przy tej okazji dyskusja o zasadności utrzymywania tej...

29.05.2007

Podróż służbowa zleceniobiorcy

Zawarte w ustawie zmiany w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mają na celu przede wszystkim uporządkowanie przepisów zarówno przez likwidację...

28.05.2007

Oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych

Ubezpieczenia społeczne HR

Komentarz omawia zasady i tryb przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracownikw samorządowych. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrw z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania...

28.05.2007

GESSEL: zamknięta transakcja, nowi prawnicy

Zespół Fuzji i Przejęć Kancelarii GESSEL doradzał funduszowi private equity Nova Polonia Natexis II, zarządzanemu przez Krokus PE Sp. z o.o. Jednocześnie Kancelaria GESSEL poinformowała, że do...

28.05.2007

Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji. Coraz więcej pracownikw staje się specjalistami w bardzo wąskich dziedzinach. Daleko posunięta specjalizacja wymaga coraz większego...

28.05.2007

Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole

W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej szkoły macierzystej, ktrej szkoła jest...

25.05.2007