Według Rzecznika Praw Obywatelskich, należy doprecyzować przepisy dotyczące formy prawnej przekształcenia mieszkań lokatorskich w lokale spółdzielcze własnościowe. Rzecznik zwraca uwagę, że dla wielu spółdzielni nie jest oczywiste, czy przekształcenie powinno nastąpić w formie umowy pisemnej z członkiem spółdzielni, czy w formie aktu notarialnego. Ostrzega przy tym, że niezachowanie prawem przewidzianej formy ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa może skutkować bezwzględną nieważnością tej czynności prawnej, a zatem bardzo negatywnymi konsekwencjami dla konkretnych grup obywateli. W listopadzie ub. r. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Według RPO, z odpowiedzi ministra wynika, iż przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa na prawo własnościowe wymaga aktu notarialnego.

źródło: Pb.pl za PAP, 3 stycznia 2008 r.