Z dniem 1 stycznia zmieniły się zasady zdobywania uprawnień rzeczoznawców majątkowych. Weszły bowiem w życie znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które określają wymagania stawiane kandydatom do tego zawodu. W myśl nowych przepisów, rzeczoznawcą majątkowym będzie mogła zostać osoba, która ma wykształcenie wyższe magisterskie. Do tej pory mógł nim zostać jedynie absolwent studiów prawniczych, ekonomicznych i technicznych. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego musi ukończyć dodatkowo studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości oraz w tym samym zakresie zdobyć praktykę zawodową. W przeciwieństwie np. do pośredników nieruchomości, aby zostać rzeczoznawcą majątkowym nadal trzeba będzie zdać egzamin państwowy dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Zniesieniu egzaminu sprzeciwiają się organizacje zrzeszające rzeczoznawców majątkowych. Ich zdaniem, rzeczoznawca majątkowy, w przeciwieństwie np. do pośredników nieruchomości, jest zawodem zaufania publicznego i wchodzenie do niego bez konieczności zdania egzaminu jest zbyt niebezpieczne.

źródło: Gazeta Prawna, 3 stycznia 2008 r., Arkadiusz Jaraszek