Sposób na bezrobocie – policzyć bezrobotnych

Budżet państwa mógłby zaoszczędzić nawet 2 mld zł, gdyby tylko policzył realnych bezrobotnych. Wynika to na przykład z programu powszechnych robót publicznych w Nysie, do którego dotarła...

24.07.2013

Stolica: nie będzie ugody ws. zwrotu opłat za żłobki

Samorząd terytorialny

Miasto nie widzi możliwości zawarcia ugody z rodzicami, którzy chcą zwrotu opłat za pobyt dziecka w żłobku, pobranych od nich na mocy uchylonej w ubiegłym roku uchwały rady miasta. We wtorek przed...

24.07.2013

KNF nie wyda już bankom rekomendacji?

Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy o nadzorze makroostrożnościowym chce pozbawić Komisję Nadzoru Finansowego możliwości wydawania bankom rekomendacji.

24.07.2013