Podstawowy element klasyfikujący budynek do przeprowadzenia oceny wg systemu certyfikacji budynków to spełnienie warunków wstępnych. Na czym polega spełnienie warunków początkowych? Nowo powstały budynek oceniany jest zgodnie z przyjętymi kryteriami, właściwymi dla danego systemu. Obiekt budowlany podlega badaniom pod względem m.in. wartości ekologicznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych, funkcjonalnych, technicznych.

Rodzaje systemów

Obecnie wszystkie istniejące systemy bazują na dwóch systemach stosowanych na całym świecie, tj. na amerykańskim LEEDoraz na brytyjskim BREEAM.Wielokryterialny system oceny budynków LEED istnieje od 1994 r. Inicjatorem założenia systemu jest organizacja non-profit USGBC (US Green Building Council). Organizacja została powołana w 1993 r i obecnie skupia m.in. firmy deweloperskie, agencje rządowe. Głównym celem organizacji jest promowanie i wyznaczanie standardów budownictwa ekologicznego, które to obecnie stanowi główny trend w branży budowlanej. Oceną objęte są głównie budynki komercyjne, ale również istniejące budynki, budynki mieszkalne, otoczenie budynków, wnętrza budynków itp. Oceniany budynek lub przestrzeń zdobywa punkty, maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100. Na podstawie pkt określa się poziom certyfikowany. Wyróżnia się cztery takie poziomy:

•40-49 pkt - poziom certyfikowany
•50-59 pkt- poziom srebrny
•60-69 pkt- poziom złoty
•80 pkt- poziom platynowy.

Brytyjski system oceny budynków BREEAM jest nieco starszy od swojego poprzednika, powstał
w 1990 r. System stosowany jest w przypadku nowo powstałych budynków oraz założeń urbanistycznychjak i dla budynków i założeń urbanistycznych już istniejących. Teren lub budynek oceniany jest w skali pkt (w zależności od rodzaju budynku, funkcji jaką pełni) w 10 kategoriach. Zdobyte pkt przeliczane są na procenty, które z kolei mnożone są przez wagę przypisaną danej kategorii i uzależnioną od rodzaju ocenianego budynku. Uzyskane pkt w poszczególnych kategoriach następnie są zsumowane co w rezultacie daje wynik w 6-stopniowej skali, tj.:

••≥30% dostateczny
•≥45% dobry
•≥55% bardzo dobry
•≥70% znakomity
•≥85% wybitny.

Najwięcej pkt możliwe jest do zdobycia w przypadku kategorii energia (21) a najmniej w kategorii woda (6). Ogromną zaletą systemu jest fakt, iż stosowany jest on na całym świecie ze względu na elastyczne dostosowane do warunków klimatycznych i prawnych danego kraju.  Amerykański system oceny budynków LEED oraz brytyjski BREEAM stanowią najważniejsze systemy oceny budynków oraz stanowią podstawę oceny budynków w Polsce. W rzeczywistości istnieje wiele systemów oceny zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wybór i zastosowanie odpowiedniego systemu stanowi ważny element w projektowaniu nowego obiektu budowlanego.Budynek opatrzony certyfikatem to prestiż na arenie nie tylko narodowej ale także międzynarodowej.