Koszty świadczeń pozapłacowych

HR

Pracodawcy oprcz wynagrodzenia ze stosunku pracy dokonują rwnież innych świadczeń na rzecz swoich pracownikw. Przychodem pracownikw jest wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy oraz wartość innych...

03.12.2008

RM przyjęła pakiet ustaw reformujących naukę

Na posiedzeniu rządu z 2 grudnia 2008 r. ministrowie przyjęli przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pakiet ustaw reformujących system badań naukowych....

03.12.2008

Wybrano Księgowych Roku 2008

Prawnicy

Justyna Perz, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego zwyciężyła w studenckiej edycji w ogólnopolskiego konkursu na Księgowego Roku 2008. W kategorii otwartej...

03.12.2008

Lovells powiększa departament IPMT

Dr Justyna Tokarzewska dołączyła, jako starszy prawnik, do departamentu prawa własności intelektualnej, mediów i nowych technologii (IPMT) w międzynarodowej kancelarii Lovells....

03.12.2008

"ERGONOMIA NIEPEŁNOSPRAWNYM"

BHP

Katedra Zarządzania Produkcją i Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łdzkiej, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Instytut Organizacji...

03.12.2008

Będzie weto, będzie taniej

Budownictwo

Prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntw rolnych i leśnych, przewidującą odrolnienie wszystkich gruntw rolnych w miastach. Lewica zapowiedziała, że pomoże koalicji odrzucić weto....

02.12.2008

Zmiany w PIT

Z dniem 1 stycznia 2009 r., a także z dniem 1 grudnia 2008 r., miały miejsce istotne zmiany w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z...

02.12.2008