Obecnie możliwość stosowania i rozwoju leasingu skierowanego do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej jest ograniczona. Zawieranie umów leasingu konsumenckiego jest obarczone zbyt dużym ryzykiem. Wynika to z konstrukcji przepisów ustaw podatkowych, które nie dość, że stwarzają poważne problemy interpretacyjne, to są także sprzeczne z ustawą o kredycie konsumenckim, która zawiera część regulacji dotyczącej umów leasingu zawartych z konsumentem.

Umożliwienie zawierania takich umów może mieć wyłącznie korzystne skutki ekonomiczne, zwłaszcza może wpłynąć znacząco na wzrost wpływów budżetowych. W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że poszerzenie oferty leasingowej wywoła wzrost popytu na określone produkty, w tym przede wszystkim samochody osobowe. To z kolei skutkować będzie zwiększeniem dochodów podatkowych producentów i firm leasingowych, a jednocześnie konsumenci nie będą uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek odpisów podatkowych ze względu na korzystanie z umów leasingu.

Aktywizacja popytu na nowe samochody osobowe i inne produkty może okazać się także ważnym instrumentem w obecnej sytuacji ekonomicznej, która ze względu na malejący popyt, zmusza wielu producentów do zmniejszania, a nawet wstrzymywania produkcji. Rozwój kredytu konsumenckiego może przyczynić się do wzrostu popytu na różne dobra. Biorąc pod uwagę, że średni wiek samochodów poruszających się po polskich drogach wynosi powyżej 15 lat, rozwój popytu na samochody osobowe sprzyjać będzie odmłodzeniu parku samochodowego wykorzystywanego w Polsce, co pośrednio pozytywnie wpłynie także na środowisko naturalne.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mg.gov.pl stan z dnia 24 listopada 2010 r.