Jarosław Duszewski walczy o interesy Alpine Bau przy A1

Budownictwo

Wyrzucenie firmy Alpine z budowy autostrady A1 spowodowało utratę pracy przez około 800 osb, w tym właścicieli kopareki aut ciężarowych, wynajmowanych do budowy drogi.Według Generalnej Dyrekcji Drg...

28.12.2009

Prawnik poświadczy dokument

Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz doradca podatkowy będą mogli poświadczać zgodność z oryginałem odpisów dokumentów. Pozwoli na to wchodząca w życie od 1 stycznia ustawa....

28.12.2009

Wyrok sądu jest problemem dla "Wprost"

Jednym z powodów wycofania się Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości z kupna tygodnika Wprost był wyrok amerykańskiego sądu, który nakazał gazecie wypłatę wysokiego odszkodowania córce...

28.12.2009

Czy strażnik odpowiada za samobójstwo więźnia?

Każdego roku w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych dochodzi średnio do 40 samobójstw osadzonych. Każda taka sprawa jest badana przez jednostki nadzoru Służby Więziennej, jednak przed...

28.12.2009

Zmiany w europejskim nakazie aresztowania

Z datą 7 grudnia 2009 r. ukazał się Dziennik Ustaw nr 206, w którym opublikowana została nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. Zmienione zostały wniej...

24.12.2009

Strażnicy miejscy mogą rewidować podejrzanych

Prawo do rewizji osób zatrzymanych oraz możliwość jazdy na sygnale do wezwania, to nowe uprawnienia straży miejskiej, z których ta formacja może korzystać od 24 grudnia br....

24.12.2009

Kaliski sąd nie chce zabytkowego napisu

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Kaliszu walczy o usunięcie ze swojego gmachu napisu: "Przywrócić godność prawu". Na razie sąd przegrał z konserwatorem zabytków, ale będzie się odwoływał....

24.12.2009

Dokumenty sądowe przez internet

Strony postępowań w wydziałach cywilnym, odwoławczym i gospodarczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz ich pełnomocnicy za pośrednictwem portalu interenetowego mogą uzyskać informacje o stanie sprawy...

24.12.2009