Do połowy tego roku Rząd ma przyjąć kolejne ustawy z pakietu zdrowotnego.
„Ocena jakości usług w systemie ochrony zdrowia, nowy sposób wyceny świadczeń zdrowotnych oraz określenie zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych" – to główne założenia ustaw zdrowotnych, które w tym półroczu ma przyjąć Rząd. Ponadto, w życie ma wejść także projekt ustawy o badaniach klinicznych, a w najbliższych dniach do konsultacji powinien zostać skierowany projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne.
System jakości i nowa wycena świadczeń
Zgodnie z ustawą o systemie jakości, „usługi świadczone w ochronie zdrowia będą oceniane na podstawie trzech rodzajów kryteriów: przebiegu leczenia, efektów oraz organizacji szpitala". Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ma z kolei „wprowadzić wycenę świadczeń opartą na obiektywnych kryteriach związanych z realnymi kosztami wykonywania usług medycznych przez poszczególne placówki medyczne". Oba projekty mają być przyjęte przez rząd już wiosną.
Co się zmieni w zawodach medycznych
W kolejce do zaakceptowania przez Radę Ministrów czeka projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Dzięki zmianom, polegającym na określeniu kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które nie są objęte polskimi przepisami, a są określone w Unii Europejskiej, ma się zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Ponadto, ustawa ma też określać „zasady związane z doskonaleniem zawodowym i odpowiedzialnością zawodową, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do wykonywania zawodu tylko profesjonalistom w danym zawodzie, posiadającym właściwe kwalifikacje".
Obowiązki w zakresie badań klinicznych…
Rząd ma przyjąć także projekt ustawy o badaniach klinicznych, zakładający obowiązkową publikację informacji na ten temat w Internecie. Da to pacjentom „dostęp do wiedzy w tym zakresie". Obowiązkowe ma również być „rzetelne informowanie o ryzyku związanym z udziałem w badaniu, czyli eksperymencie medycznym".
… oraz dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne
Z najnowszych informacji wynika również, iż w tych dniach „powinien zostać skierowany do konsultacji projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, tak, aby ustawa mogła wejść w życie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi".
Więcej szczegółów na temat pakietu ustaw zdrowotnych znaleźć można na stronach „Dziennika Gazety Prawnej".
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 22 lutego 2011 r.

Data publikacji: 23 lutego 2011 r.