Liberalizować prawo dla samozatrudnionych

Pracodawcy chcą jeszcze szerszej liberalizacji przepisów w zakresie opodatkowania osób przechodzących na tzw. samozatrudnienie. Według KPP, osoby, które zdecydowały się na prowadzenie własnej...

07.06.2010

Nie będzie kontroli, będzie pomoc prawna

W związku z powodzią, główny inspektor pracy podjął decyzję o ograniczeniu kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Pracy na terenach zalanych i zagrożonych do przypadków szczególnie uzasadnionych....

07.06.2010

Karta Nauczyciela przed Trybunałem

Gmina Szostowice zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy Karty Nauczyciela gwarantujące pracownikom oświaty szereg przywilejów, które naruszają interesy majątkowe gminy. Rozprawa odbędzie...

07.06.2010

Nowe obowiązki fundacji

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane obowiązki dotyczące rejestrowania operacji finansowych. Konieczność spełniania tych...

05.06.2010

Radca prawny pomoże też osobie fizycznej

W sprawach karnych radcowie będą mogli reprezentować również osoby fizyczne. To skutek nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie 8 czerwca br....

05.06.2010

Fryderyk Zoll: Brak spójnej koncepcji edukacji prawniczej

Prawnicy

System edukacji prawniczej w Polsce znajduje się ciągle w okresie przejściowym. Udało się osiągnąć bardzo wiele pozytywnych rezultatów, a polscy studenci wyjeżdżający za granicę oceniani są często...

04.06.2010

Błąd zamawiającego nie może obciążyć wykonawcy

Aby skutecznie unieważnić postępowanie o zamówinie publiczne, zamawiający musi udowodnić, że w momencie wszczęcia postępowania, nie można było przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć, iż...

04.06.2010

Hazard w internecie może być zakazany

Państwo członkowskie może zakazać prowadzenia gier losowych w internecie chcąc zapobiegać oszustwom i przestępczości oraz w celu ochrony konsumentów - uznał 3 czerwca br. Europejski Trybunał...

04.06.2010

Minister wycofuje się z ocen sędziów?

Minister sprawiedliwości gotów jest wycofać się z projektu wprowadzenia systemu ocen okresowych do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Taką informację kolportują w wewnętrznym obiegu...

04.06.2010