Od 6 czerwca obowiązują nowe, korzystniejsze procedury dla gmin, które w najbliższych miesiącach będą chciały odbudować zniszczone przez powódź zasoby komunalne.

Mogą one liczyć nawet na 50% zwrot kosztów inwestycji związanych z odbudową zniszczonych zasobów mieszkaniowych, przeznaczonych dla powodzian. Wysokość dofinansowania zależy od rozmiarów zniszczeń na terenie gminy i tego, ile z nowo wybudowanych mieszkań trafi pod wynajem dla osób, które utraciły swoje nieruchomości w wyniku powodzi. Do wniosku musi być dołączony wykaz lokali mieszkalnych, które zostały uszkodzone lub zniszczone. O wyższe granty mogą ubiegać się jak na razie tylko samorządy poszkodowane podczas powodzi z maja i czerwca tego roku.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna, 10 sierpnia 2010