Zwrot opłaty skarbowej

Przedmiotem opłaty skarbowej przede wszystkim jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia, czy też zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Z uwagi...

20.07.2010

Ustawa planistyczna w Trybunale Konstytucyjnym

Samorząd terytorialny

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dzisiaj wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją fragmentu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

20.07.2010

Nie ma ucieczki od e-usług

Rynek

Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy jednak internetu trzeba się naprawdę bać? Czy może warto dostrzec w rozwoju nowych technologii i...

20.07.2010

Kiedy gmina może zakręcić kran?

Samorząd terytorialny

Przeciągające się upały oraz widmo suszy mogą spowodować utrudnienia w dostawach wody. Organy gminy nie są bezradne w takich sytuacjach i w celu zaspokajania potrzeb mieszkańcw mogą wydać przepisy...

20.07.2010

Znany aktor skazany za oszustwa

Aktor Wesley Snipes przegrał apelację w sprawie o oszustwa podatkowe. Sąd apelacyjny w Atlancie podtrzymał poprzedni wyrok, skazujący aktora na 3 lata pozbawienia wolności w więzieniu federalnym....

20.07.2010

Nie ma ucieczki od e-usług

Rynek

Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy jednak internetu trzeba się naprawdę bać? Czy może warto dostrzec w rozwoju nowych technologii i...

20.07.2010

Antyterroryzm w sieci

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiły portal antyterroryzm.gov.pl. Publikowane w portalu materiały mają informować o zagrożeniu...

20.07.2010

Nie ma przepisów na prywatny monitoring

Prawnicy

Coraz więcej instytucji, ale także osób prywatnych, które kwestie bezpieczeństwa chcą wziąć we własne ręce, instaluje sobie wideonadzór. Tymczasem brakuje szczegółowych przepisów dotyczących kwestii...

20.07.2010

ETS: obsługa programów emerytalnych po przetargu

Republika Federalna Niemiec nie przeprowadziła zgodnie z obowiązującym prawem przetargu na obsługę pracowniczych programów emerytalnych - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 15 lipca...

20.07.2010

Minister sprawiedliwości wrócił z Rosji

Głównym celem mojej wizyty w Rosji były negocjacje dotyczące dwóch polsko-rosyjskich umów. Pierwszej - o współpracy w sprawach cywilnych. Drugiej - o współpracy w sprawach karnych - powiedział...

20.07.2010

TK: minister miał wytyczne do rozporządzenia

Przepis upoważniający ministra infrastruktury do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku na...

20.07.2010

Refundacja zakupu okularów wolna od PIT

Uzyskany przez pracownika zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Tym samym na pracodawcy nie ciążą...

20.07.2010

Nie ma przepisów na prywatny monitoring

Coraz więcej instytucji, ale także osób prywatnych, które kwestie bezpieczeństwa chcą wziąć we własne ręce, instaluje sobie wideonadzór. Tymczasem brakuje szczegółowych przepisów dotyczących kwestii...

20.07.2010

Jutro nowy RPO obejmie urząd

W środę 21 lipca br. podczas 71 posiedzenia Sejmu RP prof. Irena Lipowicz złoży ślubowanie i tym samym obejmie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

20.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski