W Polsce potrzebny jest "cancer plan"

W Polsce potrzebna jest strategia walki z rakiem, tzw. cancer plan - twierdzą eksperci ds. onkologii. Projekt takiej strategii przygotowują wspólnie eksperci porozumienia towarzystw naukowych i...

21.01.2014

Prawie 18 mln zł na remont ulic w Tarnobrzegu

Finanse samorządów

Dziesięć przetargów na remont 28 dróg w Tarnobrzegu (Podkarpackie) ogłosił prezydent tego miasta. W sumie na te inwestycje przeznaczonych zostanie prawie 18 mln zł; pieniądze pochodzić będą z...

21.01.2014

Komornicy chcą dla siebie nowych uprawnień

Samorząd komorniczy chciałby uzyskać dla swoich członków poszerzenie uprawnień. Miałoby ono polegać na możliwości polubownego rozwiązywania sporów. Korporacja próbuje do tego przekonać Ministerstwo...

21.01.2014

Będzie większy ład w kodeksie pracy

Rząd pracuje nad nowelizacją kodeksu pracy, która ma uporządkować przepisy ustawowe z wykonawczymi. Założenia do noweli przewidują przeniesienie przepisów z rozporządzeń do kodeksu pracy oraz...

21.01.2014