Autor publikacji „Historia artykułu 585” twierdzi, że przygotowany przez ekspertów samorządu adwokackiego, a popierany m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt nowelizacji kodeksu w części dotyczącej możliwości ścigania przedsiębiorców za działanie na szkodę spółki, został przygotowany wyjątkowo szybko, by  pozbawić prokuraturę możliwości ścigania Krauzego. Autorzy oświadczenia NRA zastanawiają się, dlaczego „Rzeczpospolita” wraca do tematu po pół roku, w przeddzień wyborów parlamentarnych, mimo, że wcześniej wszelkie działania NRA były jawne i szeroko opisywane. Więcej>>>