Sekcja zwłok bez VAT

Przeprowadzanie przez instytut badawczy naukowo-lekarskich sekcji zwłok pacjentów jest usługą zwolnioną z podatku od towarów i usług....

28.08.2011

Więcej ulg we wpłatach na PFRON

Na pierwsze czytanie czeka poselski projekt zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidujący złagodzenie wymagań, jakie muszą spełniać...

28.08.2011

SN: nieudana ucieczka od długu

Nie udało się uciec od długu Teresie S., która pozbyła się majątku na rzecz syna. Teraz syn musi spłacić wierzyciela matki. Wierzyciel ma prawo żądać spłacenia długu od kolejnego właściciela...

28.08.2011

Strasburg: szybsza selekcja skarg

Skargi przeciwko Polsce, Rosji, Rumunii, Ukrainie i Turcji stanowią połowę spraw, którymi zajmuje się Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jest ich dwa razy więcej niż rok temu. Dlatego na początku...

28.08.2011

Ponad 400 osób weźmie udział w egzaminie notarialnym

Prawnicy

W dniach 7 9 września 2011 r. odbędzie się egzamin notarialny, do którego przystąpi ponad 400 osób. Nowością jest w tym roku to, że w tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z drugiej i trzeciej...

27.08.2011

Sąsiad wypowie się o odpadach

Ustawa o odpadach nie reguluje wprost, kto jest stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na zbieranie i odzysk odpadów. Zastosowanie znajduje tu więc norma ogólna jaką jest art. 28 Kodeksu...

27.08.2011

SN: zadatek można zastrzec w umowie przedwstępnej

W umowie przedwstępnej dopuszczalne jest zastrzeżenie zadatku, którego przedmiot odpowiada rodzajowo przedmiotowi świadczenia z umowy ostatecznej. W takim przypadku, kontrahenci mogą oświadczyć swoją...

27.08.2011

Milion spraw w e-sądzie od początku roku

Do działającego w Lublinie e-sądu wpłynęło w tym roku już milion spraw - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. - Kiedy na początku 2010 r. ruszał pierwszy w Polsce e-sąd niektórzy mówili: to się...

26.08.2011

Uniewinniony starosta augustowski

Sąd Rejonowy w Augustowie uniewinnił w piątek starostę augustowskiego Franciszka W., oskarżonego o przekroczenie uprawnień i sfałszowanie w urzędzie dokumentów związanych z samowolą budowlaną córek...

26.08.2011

Ponad 400 osób weźmie udział w egzaminie notarialnym

Prawnicy

W dniach 7 9 września 2011 r. odbędzie się egzamin notarialny, do którego przystąpi ponad 400 osób. Nowością jest to, że w tym roku po raz pierwszy prace egzaminacyjne z drugiej i trzeciej części...

26.08.2011

Śledzić śmieciarkę przez satelitę

Samorząd terytorialny

W MOŚ przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

26.08.2011