Lubelskie: 2,23 mld euro na program operacyjny regionu

Finanse samorządów

Zarząd województwa lubelskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Lubelskie otrzyma na jego realizację 2,23 mld euro. Projekt przedłożony został do zaopiniowania stronie...

01.03.2014

Katowice: NIK skontroluje szpital EuroMedic

Delegatura NIK przeprowadzi kontrolę w katowickim szpitalu EuroMedic. - Chcemy zbadać działania organów państwa w tej sprawie - powiedział Piotr Miklis, szef NIK w Katowicach

01.03.2014

Hiszpania: skonstruowali elektroniczny język i nos

Elektroniczny język i nos skonstruowali hiszpańscy badacze .Osiągnięcie to jest dziełem naukowców z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie, zespołem kieruje prof. Manel del Valle. Wiadomość o tym...

01.03.2014

Senat rozpatrzy ustawę o ratyfikacji UPO z Malezją

Podczas rozpoczynającego się w następnym tygodniu posiedzenia senatorowie zagłosują nad ustawą o ratyfikacji Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Malezją, podpisanej w...

01.03.2014

KE chce wprowadzić standardową deklarację VAT

Standardowa deklaracja VAT jest jedną z kluczowych propozycji Komisji Europejskiej na rzecz ograniczenia biurokracji oraz poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w Unii Europejskiej.

01.03.2014

Sądy niechętnie rozwodzą osoby starsze

Stale rośnie liczba rozwodów osób w średnim wieku i starszych, ze stażem małżeńskim ponad 20 lat informuje Rzeczpospolita. Na ok. 60 tysięcy orzekanych rocznie rozwodów, jedna czwarta dotyczy takich...

01.03.2014

Kobiety w Unii pracują 59 dni w roku "za darmo"

Przez 59 dni w roku kobiety w Unii Europejskiej pracują za darmo - wskazuje Komisja Europejska z okazji Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń. Różnica w wynagrodzeniu godzinowym kobiety i mężczyzny...

01.03.2014

Ceny oferty nie można badać automatycznie

Zamówienia publiczne

Badając cenę oferty, zamawiający powinien wziąć pod uwagę trzy aspekty: ustaloną przez siebie wartość zamówienia, obowiązujące ceny rynkowe i te zaoferowane przez innych producentów - podkreśla...

01.03.2014

GDDKiA czeka na wnioski od poszkodowanych podwykonawców S69

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przez 21 dni (od 28 lutego br.) przyjmuje wnioski o wypłatę należnych wynagrodzeń od przedsiębiorców poszkodowanych przez konsorcjum...

01.03.2014

NIK złożył do CBA doniesienie na przebieg przetargu w ZUS

Ubezpieczenia społeczne

Prezes NIK poinformował szefa CBA o poważnych wątpliwościach dotyczących zachowania bezstronności przez pracowników ZUS w postępowaniu przetargowym na system informatyczny - powiedział PAP rzecznik...

28.02.2014