Ministrowie pod przewodnictwem Jacka Cichockiego szefa polskiego resortu spraw wewnętrznych stwierdzili, iż wzmocnienie strefy Schengen wymaga zarówno poprawy działania w zakresie mechanizmu ewaluacji Schengen, jak i zastosowania odpowiednich środków w przypadku, jeśli któreś z państw członkowskich nie wypełnia dorobku prawnego Schengen.
Na posiedzeniu Rady przedyskutowano wyniki dotychczasowych działań i dyskusji nt. nielegalnej migracji. Ministrowie zgodzili się, że należy wypracować konkretne rozwiązania, na rzecz trwałego zidentyfikowanych problemów.
Posiedzenie było również okazją dla zaprezentowanie przez Komisję pakietu legislacyjnego Nowych Ram Finansowych w obszarze spraw wewnętrznych. Ministrowie rozpoczęli dyskusję w jaki sposób efektywnie wykorzystywać środki finansowe w latach 2014-2020.
Przedstawiony został także stan prac nad Wspólnym Europejskim Systemem Azylowym. Termin ostatecznego zakończenia prac został wyznaczony przez Program Sztokholmski na rok 2012. Zakończono już prace nad dyrektywą kwalifikacyjną, a także poczyniono znaczący postęp w pracach m. in. nad dyrektywą recepcyjną i rozporządzeniem Dublin, gdzie udało się przełamać impas w negocjacjach w Radzie i z Parlamentem Europejskim. Dalsze prace będą kontynuowane przez prezydencję duńską i cypryjską.
Spotkanie było okazją do rozmowy o pakiecie legislacyjnym  Nowych Ram Finansowych w obszarze spraw wewnętrznych. Dyskutowano jak efektywnie wykorzystać środki finansowe w latach 2014-20.