Naczelna Izba Aptekarska opublikowała komunikat na temat rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept.
Dnia 9 grudnia 2011 r. na stronach internetowych MZ zamieszczono rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru na realizację recept. Naczelna Rada Aptekarska złożyła obszerne uwagi do projektu tego rozporządzenia, między innymi w piśmie do Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2011 r.
Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyli w konferencjach uzgodnieniowych 15 lipca i 10 sierpnia 2011 r. Ponadto przedstawiali opinie i uwagi samorządu aptekarskiego na temat projektu rozporządzenia podczas kolejnych spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.
Z analizy dokonanej przez Biuro Prawne NIA wynika, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru na realizację recept uwzględnia wiele propozycji zmian zgłaszanych przez Samorząd Aptekarski. Uwzględniono zwłaszcza część uwag zawartych w pismach Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Ministra Zdrowia z 14 października 2011 r. i do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z 4 listopada 2011 r.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.nia.org.pl, stan z dnia 10 grudnia 2011 r.

Data publikacji: 12 grudnia 2011 r.