Ustanowienie hipoteki podlega PCC

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest ustanowienie hipoteki. Opodatkowaniu PCC podlegają również zmiany umów ustanowienia hipoteki, jeśli...

02.09.2014

Karetki pogotowia będą zwolnione z akcyzy

Zwolnienie z opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego przewiduje wniesiony do Sejmu...

02.09.2014

Opolski Okrąglak zostanie poddany gruntownej przebudowie

Budownictwo

Firma Energopol Trade przebuduje halę widowiskowo-sportową Okrąglak w Opolu. We wtorek miasto podpisało umowę z wykonawcą. Hala zostanie niemal całkowicie przebudowana, ale zachowa półokrągłą kopułę...

02.09.2014

Specustawa drogowa upraszcza procedurę administracyjną

Budownictwo

Regulacje specustawy drogowej wprowadzają rozwiązania o charakterze lex specialis, upraszczając procedurę administracyjną, w oparciu o którą zezwolenie jest wydawane, stanowiąc jednocześnie sprawny...

02.09.2014