Umowy o pracę wciąż kłopotliwe dla firm

W trakcie kontroli PIP w firmach najwięcej problemów dotyczy umów o pracę - mówiła w Sejmie w piątek Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz. W jej ocenie należy tak zmienić prawo, by Inspekcja mogła...

13.10.2014

Pijany pracownik, to poważny problem

Zgodnie z danymi statystycznymi Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, w zależności od państwa, sektora i zawodu 520% pracowników jest uzależnionych bądź zagrożonych...

13.10.2014

Policja uczy się wykrywania przemocy domowej

W 2013 roku 35 tys. funkcjonariuszy policji zostało przeszkolonych według specjalnego schematu reagowania na przemoc domową pod kątem wykrywania sytuacji, które mogłyby nieść zagrożenie dla życia i...

13.10.2014

Russell J. Quaglia: w oświacie nie ma drogi na skróty

Chociaż każdy system szkolnictwa dąży do zaangażowania uczniów w naukę i przygotowania ich do życia w społeczeństwie, nie ma jednej słusznej drogi, która prowadziłaby do tego celu - uważa dr. Russell...

13.10.2014

Osobne przetargi na odbiór i zagospodarowanie śmieci

Zamówienia publiczne

Przegłosowane w Sejmie 10 października br. zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sprawią iż gminy będą osobno przeprowadzać przetarg na odbiór odpadów komunalnych i osobno na...

13.10.2014

Rusza Rok Szkoły Zawodowców

Współpraca pracodawców i szkół, praktyki dla uczniów i promocja szkół zawodowych. To tylko część zmian, które w tym roku szkolnym wprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej.

13.10.2014

Od 1 marca 2015 r. zostaną podwyższone świadczenia z FUS

Ubezpieczenia społeczne

Podczas drugiego dnia 77. posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd proponuje jednorazową modyfikację zasad waloryzacji...

13.10.2014

Białystok: opłaty za wywóz śmieci będą niższe

Środowisko

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozwalają samorządom na zarabianie na opłatach za odbiór odpadów komunalnych. System ma być opracowany tak, by koszty i wpływy z opłat...

13.10.2014

Wirus ebola: lekarze POZ muszą przestrzegać procedur

Pacjent z gorączką krwotoczną to dla lekarzy rodzinnych początek całkiem innej rzeczywistości mówi profesor Mirosław Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu...

13.10.2014

Subwencja oświatowa wzrośnie o 63 zł

W przyszłym roku na jednego ucznia przypadać będzie o 63 zł więcej niż w 2014 r. Takie zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia określającego sposób podziału subwencji oświatowej.

13.10.2014