Uczniowie lekceważą dodatkowe zajęcia

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz lekcje dla najzdolniejszych świecą pustkami. Nauczyciele zwracają uwagę, że nie mają środków, by zmotywować podopiecznych.

30.10.2014

Lekarze grożą, że nie podpiszą kontraktów z NFZ

Lekarze rodzinni grożą niepodpisaniem kontraktów z NFZ, ponieważ uważają, że zielona karta pacjenta onkologicznego to biurokratyczny absurd. Karta jest elementem tzw. pakietu kolejkowego, będą ją...

30.10.2014

Komisje ds. zdarzeń medycznych działają zbyt wolno

Główną przyczyną opóźnień w działaniach komisji ds. orzekania o błędach medycznych jest długi czas oczekiwania na opinię biegłych oraz trudności w zebraniu wymaganego składu orzekającego informuje...

30.10.2014

Firmy dotknięte rosyjskim embargiem otrzymają pomoc

Przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji otrzymają wsparcie - dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS. W latach 2015-2016...

30.10.2014