Zgodnie z założeniami nowe rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych, ma w znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo oraz uprościć procedurę wydawania zezwoleń na używanie i wprowadzanie do obrotu w Unii produktów biobójczych.

Nowe rozporządzenie umożliwia wydawanie zezwoleń na produkty biobójcze na poziomie UE, co pozwoli przemysłowi na bezpośrednie wprowadzanie swoich produktów do obrotu w całej UE. Szacuje się, że oszczędności przemysłu, osiągnięte dzięki tej uproszczonej i skuteczniejszej metodzie wydawania zezwoleń, wyniosą 2,7 mld euro w ciągu 10 lat.

Źródło: www.urpl.gov.pl