Sąd administracyjny nakaże zmianę decyzji

Sejm uchwalił w piątek zmianę procedury postępowania przed sądami administracyjnymi. Na jej mocy sądy te będą mogły nakazywać urzędom zmianę zaskarżonej przez obywatela decyzji; dziś mogą tylko...

20.02.2015

Sejm ostatecznie uchwalił zmiany w nadzorze nad sądami

Zmiany w zasadach nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami, działaniu dyrektorów sądów i delegowaniu sędziów do MS - przewiduje nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych. Poprawki Senatu do...

20.02.2015

Prezydent Zabrza nową przewodniczącą GZM

Samorząd terytorialny

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik została przewodniczącą Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM), zrzeszającego 13 miast Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Zastąpiła prezydenta...

20.02.2015

Trwają konsultacje rozporządzeń dot. systemu EU ETS

Środowisko

Ministerstwo Środowiska zaprasza do konsultacji projektów rozporządzeń Rady Ministrów, na podstawie których zostaną przekazane bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji...

20.02.2015

Prezydent Łodzi przyznała stypendia dla młodych artystów

Samorząd terytorialny

Dwunastu młodych artystów i animatorów kultury otrzymało w piątek stypendia prezydenta Łodzi. Przyznane fundusze przeznaczone zostaną na realizację projektów z dziedziny filmu, muzyki, teatru, tańca,...

20.02.2015

Papież potępił zatrudnianie pracowników na czarno

Papież Franciszek nazwał w piątek zatrudnianie ludzi na czarno grzechem i potępił pracodawców, którzy tak postępują. Podczas mszy w Domu Świętej Marty skrytykował tych, którzy przekazują pieniądze na...

20.02.2015