Portal zapewnia dostęp do wszystkich map cyfrowych opisujących województwo łódzkie. Zawiera osiem działów tematycznych, tj. dział obiektów użyteczności publicznej, inwestora, społeczeństwa obywatelskiego, ortofotomap, łowiectwa, map glebowo-rolniczych i geologicznych oraz udostępniania map.

"Geoportal to informacje gospodarcze, turystyczne, ewidencja zabytków, informacje o zagospodarowaniu przestrzennym. To rzecz, którą zgodnie z dyrektywami unijnymi realizujemy, tworząc mapy cyfrowe i bazy danych" - mówił we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

System ma być źródłem informacji zarówno dla administracji, służb publicznych, podmiotów gospodarczych, jak i mieszkańców. Zawiera również ważne informacje z punktu widzenia zarządzania kryzysowego (szpitale, niebezpieczne rurociągi, linie energetyczne czy zbiorniki wodne). W przyszłości ma być rozbudowywany o kolejne moduły tematyczne.

Jak podkreślił dyr. Departamentu Geodezji i Kartografii UM Aleksander Bielicki, geoportal skierowany jest do każdego - mieszkańców, turystów, inwestorów. W zakładce dla inwestora znajdują się mapy i informacje o obszarach, które gminy w Łódzkiem przeznaczają obecnie pod inwestycje. Każdy może uzyskać też np. informacje o numerze i adresie działki, którą jest zainteresowany.

"Znajdują się tam także zdjęcia danego obszaru, jego parametry, powierzchnia, informacje z kim się skontaktować, jeżeli inwestor chciałby na dany teren wejść, a także informacje o otoczeniu danej inwestycji. Dla niektórych podane są np. parametry określające, ile na dany obszar można dostarczyć wody, prądu, gazu, jakiego typu inwestycja może tam powstać" - zaznaczył Bielicki.

Jego zdaniem portal jest też doskonałym narzędziem do promocji województwa. Serwis funkcjonuje od kilku tygodni i już zanotował ponad 40 tys. odwiedzin, nawet z tak odległych krajów, jak Chiny czy Japonia.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dostępne dla każdego. Jedynie pobieranie map w postaci cyfrowych kopii wiąże się z opłatą.

Geoportal Województwa Łódzkiego to jeden z elementów projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego", którego realizacja ma się zakończyć w przyszłym roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 12 powiatami regionu. Jego wartość to 30,6 mln zł, w tym 20 mln zł pochodzi z UE.

Utworzenie geoportalu (www.geoportal.lodzkie.pl) kosztowało 270 tys. zł; pozostałe koszty pochłonie zakup i utrzymanie bazy danych w powiatach, sprzętu, oprogramowania i infrastruktura informatyczna projektu. Na portalu znajdują się informacje ze wszystkich powiatów regionu, a jego twórcy liczą, że w kolejnym okresie programowania rozpocznie się współpraca ze wszystkimi gminami.