Siedmiu chętnych do budowy obwodnicy Radomia

Zamówienia publiczne

Do GDDKiA wpłynęło siedem ofert potencjalnych wykonawców w przetargu na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w ciągu DK nr 7 - poinformowała Dyrekcja, oddział w Warszawie.

30.01.2015

Nowy kierunek na Uniwersytecie w Białymstoku

Kierunek filozofia i etyka na studiach I stopnia będzie nowością w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 205/2016. Kierunek ten zastąpi dotychczasowy kierunek filozofia.

30.01.2015