Dnia 25 października br. podczas uroczystej gali w białostockim centrum „Astoria” przedstawiciele Kompanii Piwowarskiej – szef kontroli ryzyka Elżbieta Tomczyńska oraz specjalista ds. bhp Krzysztof Węcławski – odebrali nagrodę główną w regionalnej odsłonie konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczył ją Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Business Centre Club, Urzędu Wojewódzkiego i organizacji związkowych.
Konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy już od 19 lat. Jego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Pod uwagę brane są następujące kryteria: przestrzeganie przepisów prawa, przestrzeganie przepisów i zasad bhp, działalność systemowa na rzecz ochrony pracy, wypadki przy pracy oraz dodatkowe elementy ochrony pracy.
Firmy zgłaszają swoje zakłady w trzech kategoriach, zależnie od liczby pracowników. W XX edycji konkursu Browar Białystok otrzymał tytuł najbezpieczniejszego przedsiębiorstwa na Podlasiu w kategorii „zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych”. W pozostałych dwóch kategoriach pierwsze miejsca zajęły MŁYNEX Zakład Przetwórstwa Zbożowego Dobkowscy S.j. z Mazurków (zakład pracy do 50 zatrudnionych) i Spółdzielnia Mleczarska „Sudowia” z Suwałk (zakład pracy od 51 do 250 zatrudnionych).
– Browar Białystok może się poszczycić wysokim poziomem bezpieczeństwa i higieny pracy – komentuje nagrodę Elżbieta Tomczyńska. – Jest to zasługą działań systemowych zaplanowanych przez pracodawcę, jak i samych pracowników, którzy niezwykle dbają o bezpieczeństwo i zgłaszają wiele ciekawych pomysłów w tym zakresie. Cieszymy się, że nasze wysiłki, by zapewnić osobom zatrudnionym w naszym zakładzie jak najlepsze warunki do pracy, zostały docenione przez zewnętrznych ekspertów.

 

Źródło: Kampania Piwowarska SA