Wkrótce nauczyciele bez niektórych przywilejów

Nowelizacja Karty Nauczyciela, której projekt przekazano do konsultacji społecznych, ma ograniczyć niektóre uprawnienia nauczycieli. Szczegóły na temat dodatku wiejskiego i uprawnień socjalnych...

10.10.2013

Sejm rozpocznie prace nad projektem nowelizacji VAT

Podczas obecnego posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych...

10.10.2013

Asystenci: "nie" dla przywilejów absolwentów KSSP

Prawnicy

Zapewnienie puli wolnych stanowisk asesorskich, w przypadku przywrócenia tej instytucji, dla absolwentów KSSiP bez dodatkowego konkursu byłowy sprzeczne z konstytucją - twierdzi Ogólnopolskie...

10.10.2013

RIO wyjaśnia jak klasyfikować wynagrodzenie inkasenta

Wynagrodzenie inkasentów pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winno się klasyfikować w paragrafie 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynika z pisma z 30 września 2013 r....

10.10.2013

PE o wydobyciu gazu łupkowego

Środowisko

Parlament Europejski zaproponował objęcie projektów związanych z poszukiwaniem oraz wydobyciem gazów łupkowych obowiązkiem przeprowadzania badań oceny wpływu na środowisko. W ramach aktualizacji...

10.10.2013

Najlepsze metody poszukiwania pracy

Własna sieć kontaktów oraz współpraca z profesjonalnymi firmami rekrutacyjnymi to najbardziej efektywne sposoby poszukiwania pracy w sektorze finansowym w Polsce według respondentów badania Michael...

10.10.2013