To jedno z nowych rozwiązań, które przewiduje projekt dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych zatrudnionym w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Wczoraj Rada Unii Europejskiej przyjęła powyższy projekt po uzgodnieniu z Parlamentem Europejskim. Wkrótce zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i zacznie obowiązywać po upływie 20 dni. Od tej chwili państwa unijne będą miały dwa lata na implementację przepisów dyrektywy do prawa krajowego.
Zgodnie z jej postanowieniami kraje będą zobowiązane wprowadzić ułatwienia w dochodzeniu praw przez pracowników i członków ich rodzin przemieszczających się w zjednoczonej Europie.
(...)