Szkoda wykonawcy uzasadnia odwołanie

Zamówienia publiczne

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej...

19.01.2015

Centrum Medyczne CenterMed otworzyło nowe poradnie

Centrum Medyczne CenterMed działające w Kielcach poszerzyło swoją działalność o nowe usługi medyczne. W placówce otwarto pięć nowych poradni specjalistycznych: ortopedyczną, dermatologiczną,...

19.01.2015

Będzie więcej uprawnień dla pracujących rodziców

Prezydent Bronisław Komorowski przygotował projekt ustawy prorodzinnej, który ma chronić rodziców na urlopach wychowawczych przed zwolnieniami z pracy. Dokument trafił do konsultacji społecznych,...

19.01.2015

Porozumienie ws. górnictwa zakończyło protesty

Porozumienie między stroną rządową a górniczymi związkami dotyczące przyszłości Kompanii Węglowej zakończyło trwające przez 10 dni protesty w regionie. To pierwszy krok do stabilizacji branży - uważa...

19.01.2015

MS: nowa ustawa usprawni sądownictwo

Uchwalona w czwartek 15 stycznia br. nowelizacja ustawy Prawo oustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw doprowadzi do usprawnienia funkcjonowania polskiego sądownictwa - twierdzi...

18.01.2015