Konkurs adresowany jest do uczniów, którzy będą zdawać maturę w 2014 r. Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie internetowej Fundacji dla UJ (www.fundacja.uj.pl). Na stronie opublikowana jest również lista lektur obowiązujących uczestników. Na jej podstawie opracowane będą testy i pytania konkursowe (każdy uczestnik, po wypełnieniu zgłoszenia, otrzyma link do strony z lekturami w formacie pdf).
Wśród lektur są zarówno pozycje dotyczące historii krakowskiej wszechnicy, jak też książki z zakresu historii wychowania, edukacji, żakowskich obyczajów i dziejów uniwersytetów europejskich.
Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach. Eliminacje okręgowe odbędą się na początku marca w Krakowie, Gdańsku i Warszawie, a finał – na początku kwietnia w Krakowie.
Uczestnicy, zarówno w eliminacjach, jak i w finale, w ciągu 60 minut będą musieli napisać test składający się ze 100 pytań.
Osoby, które zdobędą w finale największą liczbę punktów, będą miały pierwszeństwo w wyborze kierunku studiów. Ostatni indeks przypadnie finaliście z najmniejszą liczbą punktów.
W tym roku dla finalistów konkursu Uniwersytet Jagielloński zarezerwował aż 149 indeksów (najwięcej na Wydziale Filologicznym, Wydziale Filozoficznym, Wydziale Polonistyki, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej; najmniej na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Lekarskim i Wydziale Biochemii, Bioetyki i Biotechnologii).
Laureaci od kilku lat najchętniej wybierają indeksy takich kierunków, jak prawo, administracja, historia sztuki, matematyka, historia i filozofia. Na studiach radzą sobie wyśmienicie, zwykle mają średnią powyżej 4,5.