Termin: wybrany dzień w tygodniu w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014, w okresie od 24.02.2014 r. do 06.06.2014 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 17 lutego 2014 r.

Miejsce: Warszawa, ul. Zgoda 1

W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych (m.in. Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Program Klinika Niewinność, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Obserwatorium Działalności CIA w Polsce oraz Monitoring Procesu Legislacyjnego w Obszarze Wymiaru Sprawiedliwości). Ich praca będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych rezultatów.

Zgłoszenia wraz z CV oraz listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zgłoszenia wraz z CV oraz listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
W ramach praktyk w HFPC studenci będą uczestniczyli w pracach zespołu wstępnej analizy spraw oraz programach merytorycznych (m.in. Program Interwencji Prawnej, Program Spraw Precedensowych, Program Klinika Niewinność, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Obserwatorium Działalności CIA w Polsce oraz Monitoring Procesu Legislacyjnego w Obszarze Wymiaru Sprawiedliwości). Ich praca będzie obejmowała opracowywanie kompleksowych raportów spraw, przygotowywanie analizy możliwych działań prawnych i ich skutków, realizacji uzgodnionych działań poprzez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych, stanowisk i wystąpień Fundacji, opinii prawnych przedkładanych sądom i organom administracji publicznej, monitorowanie postępów w prowadzonych sprawach, w tym obserwacji postępowań sądowych, przygotowywanie publikacji na temat konkretnych spraw i osiągniętych rezultatów. - See more at: http://www.hfhr.pl/praktyki-semestralne-w-dziale-prawnym-helsinskiej-fundacji-praw-czlowieka-6/#sthash.kqWnH0dV.dpuf