– Rzeczą zdającego egzamin jest wykazanie się wiedzą. Pani skupiła się tylko na jednej kwestii: terminu. Uchyliła się pani od oceny merytorycznej skargi – mówiła sędzia Bosakirska, zwracając się wprost do autorki skargi kasacyjnej.

Podkreśliła, że klient, który otrzymałby taką opinię, miałby niepełną wiedzę o swojej sprawie. Dlatego w tym przypadku ocena negatywna była uzasadniona.

Sygnatura akt: II GSK 1713/12