Ponad 475 mln zł żąda Polimex-Mostostal

Zamówienia publiczne

Do GDDKiA wpłynęło roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości ponad 475 mln zł. Tak wygląda ciąg dalszy sporu, dotyczącego przerwanej budowy autostrady A1 i A4.

03.02.2014

Wyższe stypendia dla niepełnosprawnych i ubogich

Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury i rozwoju ustaliły, że w ramach Programu Erasmus+ osoby w trudnej sytuacji materialnej będą otrzymywały wyższą pomoc materialną. Wysokość...

03.02.2014

Mniej polskich spraw w Strasburgu

Polska spadła z 10. na 12. miejsce wśród państw Rady Europy, przeciwko którym toczy się najwięcej spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Na koniec 2013 r. toczyło się 1648 postępowań...

03.02.2014

Belgia: w pożarze akademika zginęła Polka

W belgijskim Louvain zginęły dwie studentki. Jednak z nich to z pochodzenia Polka, druga - Łotyszka. Obie miały też obywatelstwo irlandzkie. 19-latka z Mszany Dolnej studiowała w Irlandii. Do...

03.02.2014

Ogólnopolski Konkurs "Mistrzowie Mediacji"

Wydarzenia

Wizją Konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie...

03.02.2014

Erasmus Plus zastąpił popularne inicjatywy uczelniane

Erasmus Plus zastąpił od 1 stycznia siedem popularnych inicjatyw szkolnych i uczelnianych, m.in. popularną wymianę studentów Erasmus. Erasmus kojarzył się do tej pory tylko ze szkolnictwem wyższym i...

03.02.2014

Mniej błędów w nowym SIO

Przedłużenie funkcjonowania starego systemu informacji oświatowej to nie jedyna zmiana, jaką wprowadzono do ustawy o SIO. Po zmianach, które obowiązują od tego roku, zmniejszą się problemy z...

03.02.2014

PG nie ujawni wyroków dyscyplinarnych

Na razie nie poznamy wyroków dyscyplinarek prokuratorów ani wniosków o wszczęcie wobec nich postępowań. Prokuratura Generalna przyznaje, że wyroki to informacja publiczna, ale przepisy ustawy o...

03.02.2014