Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z zeszłorocznej nowelizacji ustawy o Monitorze Sądowym i Gospodarcznym, która dała ministrowi sześć miesięcy na wydanie nowego aktu prawnego regulującego wydawanie i rozpowszechnianie MSiG. Jako że zmiana miała charakter porządkujący, nowe rozporządzenie w większości powtarza dotychczasowe rozwiązania. W projekcie znalazły się przepisy uzależniające cenę Monitora rozpowszechnianego za pomocą informatycznych nośników danych oraz środków komunikacji elektronicznej, od kosztów rozpowszechniania MSiG w tej formie.

Tryb przyjmowania ogłoszeń nie zostanie zmieniony - projekt całkowicie powiela dotychczasowe przepisy. Podobnie jest z opłatami za ogłoszenia, w tym przypadku ujednolicono jedynie opłaty za pierwsze i za kolejne ogłoszenia.

Monika Sewastianowicz