Sądy dostaną instrukcję do komunikacji z mediami

Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych - taki dokument otrzymają prezesi sądów, rzecznicy prasowi i pracownicy sądów, którzy na co dzień kontaktują się z mediami.

22.06.2015

Dyscyplinarka dla sędziego-wiceministra?

Prawnicy

Sędziowie chcą postawić wiceministra sprawiedliwości przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Twierdzą, że w pracach nad nowelizacją ustway o ustroju sądów powszechnych celowo mijał się z prawdą.

22.06.2015

Sejm zajmie się projektem ustawy dot. dekretu Bieruta

Samorząd terytorialny

Miasto st. Warszawa będzie miało prawo pierwokupu gruntu objętego roszczeniami, w związku z wywłaszczeniem w drodze dekretu Bieruta. Chodzi o grunty, na których znajdują się budynki użyteczności...

22.06.2015

Powstała koncepcja odbudowy zbiornika w Sielpi Wielkiej

Nowe technologie

Rewitalizację zbiornika wodnego, dostosowane go do celów retencyjnych oraz koncepcję budowę elektrowni w pobliżu akwenu, zakłada projekt odbudowy zalewu w Sielpi Wielkiej (Świętokrzyskie) na Czarnej...

22.06.2015

Rusza interaktywna kampania przeciw obojętności na przemoc

Samorząd terytorialny

Interaktywny spot, o którego zakończeniu może zdecydować widz to główny element kampanii Możesz to zmienić, akcja zachęca świadków aktów przemocy do reagowania. Spoty mają być pokazywane w Warszawie,...

22.06.2015

Sejm m.in. o in vitro i dekrecie Bieruta

We wtorek Sejm rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. W związku z decyzją Radosława Sikorskiego o rezygnacji z funkcji marszałka, posłowie wybiorą jego następcę. Zajmą się też m.in. projektem dot....

22.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski