Pracownik socjalny nie zajrzy na konto podopiecznego

Pracownik socjalny nie zajrzy na konto bankowe osoby uprawnionej do świadczeń, ale będzie miał dostęp do informacji ze szkół czy przychodni - podkreśla Fundacja Panoptykon, która monitoruje prace nad...

16.03.2015

Jest kontrakt na koncepcję programową Trasy Kaszubskiej

Zamówienia publiczne

GDDKiA podpisała umowę z firmą Transprojekt Gdański na sporządzenie koncepcji programowej dla trasy S6 na odcinku Lębork Obwodnica Trójmiasta, czyli tzw. Trasy Kaszubskiej. Zgodnie z założeniami...

16.03.2015

Biura Analiz Sejmowych pyta o podatki

Biuro Analiz Sejmowych przygotowało ankietę, której celem jest uzyskanie danych pozwalających na ocenę prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności. Ankieta ma posłużyć ocenie...

16.03.2015

Jak wybrać dobry podręcznik

Samorząd terytorialny

Wybór podręcznika na trzy kolejne lata szkolne to niełatwe zadanie i duża odpowiedzialność, szczególnie gdy decyzję taką podejmuje się po raz pierwszy. Obok tak ważnych kryteriów jak jakość...

16.03.2015

Dyrektor jako mediator

Wybór podręczników i materiałów ćwiczeniowych na podstawie rekomendacji zespołu nauczycieli to nowe zadanie dyrektora szkoły. Jak być dobrym mediatorem i pogodzić grupę osób, które same nie potrafią...

16.03.2015

Prawnicze targi praktyk i pracy

Wydarzenia

Studenci i absolwenci prawa po raz kolejny będą mogli poznać przyszłych pracodawców i wygrać staże w kancelariach prawnych. 17 i 18 marca odbywać się będą V Prawnicze Targi Praktyk i Pracy.

16.03.2015