Projekt nowelizacji ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

31 października wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Projekt dotyczy umożliwienia realizacji i monitorowania projektów w ramach krajowego systemu zielonych inwestycji po 31 grudnia 2012 r. m.in. przez wprowadzenie mechanizmu refinansowania z Rachunku Klimatycznego kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego wojewódzkie odpowiedniki oraz uproszczenia zasad monitorowania projektów i raportowania informacji dotyczących wydatkowanych środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym. Projekt skierowano do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2012 r.

Data publikacji: 5 listopada 2012 r.