Radom: szpital będzie sprzedawał prąd

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zainwestował w produkcję prądu. W placówce zainstalowano wiatrak i ogniwa fotowoltaiczne a także kogenerator zasilany gazem ziemnym, który jest źródłem...

22.05.2014

Bochnia: lekarze złożyli wypowiedzenia

Sześciu lekarzy z oddziału wewnętrznego szpitala w Bochni złożyło wypowiedzenia. Powodem są za niskie, według medyków, uposażenia, oraz problemy organizacyjne. Sytuacja musi się wyjaśnić do końca...

22.05.2014

Konkurs na prezesa NFZ: resort nie ujawnia kandydatów

Według nieoficjalnych informacji podawanych przez dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej wśród sześciu kandydatów na stanowisko prezesa NFZ znalazły się trzy nazwiska: wiceministrów zdrowia Igora...

22.05.2014

Mniej przywilejów dla olimpijczyków

Od września obowiązują nowe regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminów. Zmniejszy się liczba egzaminów, z których zwolnieni są laureaci olimpiad przedmiotowych - przypomina DziennikGazeta Prawna.

22.05.2014

RPO: skargi na ustawy śmieciowe były dominujące

W ubiegłym roku wpłynęło do Rzecznika 72 tys. wniosków. Dotyczyły one nietypowo - prawa administracyjnego w związku z ustawami śmieciowymi. Niekwestionowanym liderem jest jednak prawo karne 31 proc....

22.05.2014

Odwoływanie prezesa i dyrektora sądu w rękach KRS?

Senacka komisja ustawodawcza oraz praw człowieka omawiała istotną dla wymiaru sprawiedliwości ustawę: nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza kontrolę przez Krajową Radę...

22.05.2014

Wartość celną można obliczyć w uproszczony sposób

Resort finansów na swojej witrynie opublikował wytyczne w zakresie stosowania przepisów regulujących instytucję uproszczonego sposobu obliczania niektórych elementów formułujących wartość celną wraz...

22.05.2014

Newag ma umowę z Kolejami Dolnośląskimi

Zamówienia publiczne

Newag zawarł z Kolejami Dolnośląskimi umowę na dostawę 6 nowych, trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Impuls wraz ze świadczeniem usługi utrzymania każdego z EZT w okresie...

22.05.2014

Dziennikarze dla klimatu – rusza druga edycja konkursu

Środowisko

Aż 20 000 zł to nagroda główna w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Dziennikarze dla klimatu, który skierowany jest do publicystów zajmujących się zagadnieniami związanymi z edukacją ekologiczną...

22.05.2014

W resorcie sprawiedliwości wdrożono SAP

Zamówienia publiczne

Firma ST poinformowała o zakończeniu projektu wdrożeniowego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz ponad 300 sądach powszechnych. Celem projektu była budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu...

22.05.2014