Przekroczenie progu dochodowego nie pozbawi rodziny świadczeń

Ubezpieczenia społeczne

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych. Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium - zakłada nowela ustawy o świadczeniach...

12.06.2015

Senat za większym nadzorem nad bankami spółdzielczymi

KNF będzie mogła odmówić zatwierdzenia umowy zrzeszającej banki spółdzielcze, jeśli naruszałaby ona przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w bankach...

12.06.2015

Senat trochę poprawia zachęty do łączenia gmin

Samorząd terytorialny

Rozwiązania stanowiące zachętę do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego - zawiera nowela ustawy o samorządzie gminnym, do której kilkanaście poprawek przyjął w piątek Senat.

12.06.2015

Senat: urlopy macierzyńskie także dla ojców

Gdy matka umrze lub porzuci dziecko, ojciec będzie miał prawo do urlopu macierzyńskiego - zakłada nowela ustawy, którą w piątek poparł Senat. Nowelizacja daje też ojcu większe możliwości starania się...

12.06.2015

Senat zatwierdził zmiany w świadczeniach rodzinnych

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych. Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium - zakłada nowela ustawy o świadczeniach...

12.06.2015

Senat poparł nowelizację Kodeksu wyborczego

Nagrywanie prac członków komisji wyborczych, klasyfikowanie głosów nieważnych i wprowadzanie przezroczystych urn zakłada nowela Kodeksu wyborczego, do której w piątek Senat zaproponował poprawki....

12.06.2015

Łodzianie wędrowali szlakiem św. Jana Pawła II

Mieszkańcy Łodzi po raz kolejny podróżowali w piątek łódzkim szlakiem św. Jana Pawła II, który upamiętnia wizytę papieża Polaka w Łodzi. W miejscach, które odwiedził, złożono kwiaty, zapalono znicze...

12.06.2015

Szkoła jednak niezbyt dobra dla sześciolatka?

Wszystkie badania naukowe potwierdzają, że wczesna edukacja szkolna raczej szkodzi dzieciom niż im pomaga - mówi Naszemu Dziennikowi prof. David Whitebread, wykładowca psychologii i pedagogiki na...

12.06.2015