KIO odrzuciła wszystkie odwołania ws. budowy POW

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza zdecydowała się odrzucić wszystkie odwołania dot. przetargów na budowę kolejnych odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy. Kontrakty z wykonawcami mają zostać podpisane we...

10.07.2015

Senatorowie za nowelą ustawy hazardowej

Senat zaakceptował w piątek bez poprawek nowelizację ustawy hazardowej, która ma umożliwić prowadzenie działalności na terytorium Polski przez spółki europejskie i doprecyzowuje przepisy podatkowe.

10.07.2015

Sejm: wpis do rejestru zabytków z ograniczeniami

Stworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa dla cennych zabytków ruchomych zakłada m.in. nowela ustawy o zabytkach, do której w piątek Sejm wprowadził kilka senackich poprawek. Umożliwiają one m.in. wpis do...

10.07.2015

MEN: e-ocenianie zdaje egzamin

Ogółem 744 egzaminatorów w ciągu tygodnia oceniło 501 287 zadań z matematyki - podaje resort edukacji. Metoda okazała się skuteczna i wygodna dla nauczycieli.

10.07.2015

Sejm uchwalił nowelę ustawy o Funduszu Kolejowym

Dofinansowanie w wysokości 100 mln zł rocznie na zakup, modernizację i naprawy taboru kolejowego trafi do województw w latach 2016-2020, zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowela ustawy o Funduszu...

10.07.2015

Sejm za e-usługami dla kierowców

Możliwość sprawdzenia online informacji o punktach karnych czy badaniach technicznych pojazdów przewiduje nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, przyjęta w piątek przez Sejm.

10.07.2015