Taką decyzję może podjąć tylko szef placówki.

Dziennik Gazeta Prawna podaje przykład powiatu gostynińskiego (woj. mazowieckie). Gdy wicedyrektor tamtejszego SPZZOZ poinformował pisemnie przewodniczącego rady powiatu o rezygnacji z funkcji szefa placówki, władze samorządowe odwołały go z niej, ale także rozwiązały z nim stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Jako podstawę prawną podały art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.).

Urząd Wojewódzki podważył tę decyzję. NSA to potwierdził.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl