Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych niejednokrotnie następuje w sposób dynamiczny, dlatego też konieczne jest natychmiastowe zabezpieczenie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami.

Zgodnie z uzasadnieniem projektowanego aktu normatywnego, w przypadku potwierdzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaistnienia ryzyka zawleczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej lub wystąpienia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakażenia, podejrzenia zachorowania lub zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, lub wystąpienia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zakaźnej lub ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia, zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, minister zdrowia będzie mógł zawierać umowy z określonymi podmiotami z pominięciem trybu konkursowego.

Do podmiotów tych należą szpitale i oddziały zakaźne zapewniające izolację i leczenie osób chorych na choroby zakaźne oraz zapewniające całodobowo konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych oraz poradni i punktów konsultacyjnych w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych oraz szczepień ochronnych.

Wprowadzenie zmian jest uzasadnione zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz oceną ryzyka dokonaną przez Światową Organizację Zdrowia oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ocena ta wskazuje na istnienie prawdopodobieństwa pojawienia się osób zakażonych gorączką krwotoczna Ebola na terenie Polski.

Czytaj także: Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się na wystąpienie przypadków eboli>>>

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 września 2011 roku w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania (Dz. U. Nr 220, poz. 1311) ma wejść w życie z dniem ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowanie: Jacek Tkacz