MPiPS: seniorzy nie zabierają pracy młodym

Nie ma firmy dobrze funkcjonującej opartej wyłącznie na jednej grupie wiekowej przekonywał minister pracy i polityki społecznej Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej debaty nt. polityki senioralnej....

25.09.2015

Debaty migracyjne na Uczelni Łazarskiego

Wydarzenia

We wtorek, 29 września br. na Uczelni Łazarskiego odbędzie się pierwsze z cyklu czterech otwartych spotkań W poszukiwaniu rozwiązań. Debaty na Łazarskim poświęconych problemowi migracji w Europie....

25.09.2015

Ogłoszono przetarg na sprzątanie stacji metra w Warszawie

Zamówienia publiczne

Metro Warszawskie ogłosiło postępowanie przetargowe na utrzymanie czystości i obsługę toalet na stacjach metra przez okres 36 miesięcy. Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 8...

25.09.2015

Prezydent podpisał nowelizację Prawa lotniczego

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa lotniczego, nakładającą pod groźbą grzywny na firmy zarządzające ruchem lotniczym obowiązek przedstawienia planu lotu jeszcze przed startem samolotu....

25.09.2015

Lekarze pracują bez aktualnych badań

BHP

W ubiegłym roku aż w co trzeciej skontrolowanej placówce leczniczej inspekcja pracy ujawniła nieprawidłowości w zakresie badań lekarskich pracowników - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

25.09.2015