Napięta atmosfera przetargu na śmigłowce

Zamówienia publiczne

Przetarg na śmigłowce wielozadaniowe mimo, że jest jednym z priorytetowych w ramach programu modernizacji polskiej armii, może zakończyć się politycznym i międzynarodowym zamieszaniem - pisze...

03.12.2014

White & Case doradzała ws. budowy akademików dla UJ

Rynek

Międzynarodowa kancelaria prawnicza White Case doradzała Bankowi Pekao SA przy finansowaniu dłużnym projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego modernizacji zespołu akademików Collegium...

03.12.2014

Fałszowanie ksiąg rachunkowych i faktur w przetargu MEN

Gdańska prokuratura apelacyjna oskarżyła kilkanaście firm komputerowych o to, że fikcyjnie handlowały między sobą licencjami na oprogramowanie dla szkół zamówione przez MEN. Łańcuszek transakcji miał...

03.12.2014

MF przygotował wzór formularza PIT-16ZG

Minister finansów przygotował wzór podatkowy, który umożliwi podatnikom prawidłowe zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty...

03.12.2014

Orliki z dużą rolą w lokalnej społeczności

Samorząd terytorialny

Na temat boisk typu orlik wciąż krąży wiele stereotypów. Bo choć wybudowano ich do tej pory ponad 2,5 tysiąca i niemal każdy o nich słyszał, to nie zawsze wiemy jakie sporty możemy uprawiać na tego...

03.12.2014

Pakiet onkologiczny: hospicja pominięte

Placówki medyczne, w których często kończy się leczenie pacjenta z nowotworem, zostały pominięte w pakiecie onkologicznym. Według Ministerstwa Zdrowia przepisy wchodzącego w życia od stycznia 2015...

03.12.2014

Biobanki zawierają szczególny rodzaj informacji

Biorąc pod uwagę trudności w wyraźnym określeniu granicy między informacją genetyczną a innymi danymi o stanie zdrowia, trudno zaakceptować argumenty za wprowadzaniem zróżnicowanej ochrony tych dwóch...

03.12.2014

Nowe wzory deklaracji, zeznań i oświadczeń CIT

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób...

03.12.2014

Sześciolatki uratowały szkoły przed likwidacją

Gdyby nie obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego, z edukacyjnej mapy Polski zniknęłyby kolejne placówki. Tymczasem w tym roku odnotowano zwiększenie liczby nowo utworzonych szkół - informuje...

03.12.2014

Szkolenia BHP – niedoceniane zło konieczne

BHP

Jak wskazują wyniki badań, zrealizowanych na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy - tylko w dwóch trzecich przedsiębiorstw szkolenia z zakresu BHP odbywają się regularnie i co najmniej raz w roku....

03.12.2014