GDDKiA: rusza budowa obwodnicy Wałcza

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z firmą Energopol Szczecin S.A. umowę na budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 430,4 mln zł...

19.11.2015

Internista może pracować w sanatorium

Zmieniła się definicja lekarza uzdrowiskowego. Może być nim nie tylko lekarz specjalista w zakresie balneologii czy rehabilitacji, ale także specjalista chorób wewnętrznych lub interny. Internista...

19.11.2015

NFZ może nie zdążyć z konkursami na świadczenia

W roku 2016 powinny się odbyć konkursy organizowane przez NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Jednak resort może nie zdążyć z opracowaniem warunków kontraktowania...

19.11.2015

KIO: cena Sygnity za system dla BGK nie jest zaniżona

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Bank Gospodarstwa Krajowego mógł wybrać ofertę Sygnity w przetargu na stworzenie centralnego systemu bankowego. Tym samym cena oferty najkorzystniejszej nie była...

19.11.2015

OPZZ: trzeba wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy

BHP

Umożliwienie PIP kontrolowania przedsiębiorców bez uprzedniego zapowiadania kontroli, zwiększenie finansowania Inspekcji oraz 15-złotowa minimalna stawka godzinowa - to niektóre postulaty OPZZ wobec...

19.11.2015

Umowy śmieciowe lądują w koszu

Wubiegłym roku liczba osób pracujących na umowy-zlecenia lub umowy odzieło skurczyła się oponad 6 proc. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna rozpoczął się odwrót od tego typu form zatrudnienia i...

19.11.2015

Naukowcy: współczesny badacz musi być mobilny

Chociaż w Polsce nauki ścisłe i o życiu są na wysokim poziomie, to wyjazdy zagraniczne są badaczom potrzebne, aby zobaczyć jak naukę robią inni - mówi prof. Mariusz Jaskólski. Naukowiec wręcz musi...

19.11.2015

UE potrzebuje rewizji polityki dla MŚP

W przeddzień konferencji European SME Assembly w Luksemburgu, która odbędzie się 19-20 listopada, BUSINESSEUROPE i UEAMPE opublikowały apel o odnowienie i wzmocnienie polityki unijnej dotyczącej...

19.11.2015