IBE udostępnił test wiedzy na temat dysleksji, listę objawów, informacje dotyczące jej genezy i występowania, a także praktyczne wskazania i rozwiązania dotyczące pomocy dzieciom z ryzykiem pojawienia się tego schorzenia.

O diagnozowaniu dysleksji na konferencji IBE>>

Do pobrania jest także broszura na temat mało rozpoznawalnego w Polsce specyficznego zaburzenia językowego (Specific Language Impairment – SLI). Zaburzenie to charakteryzuje się trudnościami w uczeniu się języka ojczystego i posługiwaniu się nim, i występuje u 7% dzieci. Przeznaczona jest dla rodziców i nauczycieli. Pełna treść dokumentu oraz broszury>>

Książka nauczy, jak pracować z dziećmi z dysleksją>>