Spotkanie otworzył dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, dr hab. Michał Federowicz, nawiązując do międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez IBE w 2012 roku, dotyczącej specyficznego zaburzenia językowego, na której zasugerowano potrzebę stworzenia specjalistycznego narzędzia do diagnozowania tych zjawisk.
Instytutowi się to udało - Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia Instytutu Badań Edukacyjnych, kierowany przez prof Grażynę Krasowicz-Kupis, opracował nowoczesne baterie testów do oceny czytania, pisania i funkcji fonologicznych u dzieci na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego i klasy pierwszej. Narzędzia te pozwolą zdiagnozować dysleksję oraz oszacować ryzyko jej wystąpienia.

Bezrefleksyjne obniżanie wymagań nie pomaga uczniom z dysleksją>>

Metodę diagnozowania SLI u dzieci w wieku od 4 do 9 opracował z kolei zespół kierowany przez dr hab. Magdalenę Smoczyńską - jest to tzw. Test Rozwoju Językowego, pierwsze profesjonalne narzędzie umożliwiające wykrycie SLI u polskich dzieci.
Wydawnictwo Wolters Kluwer reprezentowały: Małgorzata Pomianowska - redaktor naczelna czasopisma “Dyrektor Szkoły” oraz Ewa Brańska - redaktor prowadząca kwartalnika “Przed Szkołą”.

Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkoleKsiążka nauczy, jak pracować z dziećmi z dysleksją>>