W opracowaniu zawarto m.in.: nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów związanych z dysgrafią, dysortografią, a także trudnymi relacjami nauczyciel-uczeń, nowy model prowadzenia lekcji 4MAT według Bernice McCarthy, wskazówki dotyczące rozpoznawania stylów uczenia się, metodykę i formy udzielania pozytywnej informacji zwrotnej, gotowe formularze i inne praktyczne narzędzia.
Autorki bazują na sytuacji współczesnej szkoły oraz trwających przemianach cywilizacyjnych, a także opierają się na autentycznych zdarzeniach społeczno-edukacyjnych. Prezentują innowacyjne rozwiązania zaimplementowane do zajęć szkolnych, nadające się do bezpośredniego wykorzystania w pracy z uczniami na różnych szczeblach ich edukacji.

Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkoleKsiążka przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, coachów, trenerów, a także rodziców i uczniów, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii oraz studiów podyplomowych na kierunku coaching.

Więcej w profinfo.pl>>
 

Polecamy: Coaching w oświacie coraz popularniejszy