Drugie miejsce w opublikowanym w "Rzeczpospolitej" rankingu przypadło wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczącemu likwidacji spółek komandytowo-akcyjnych (I SA/Wr 2376/13). Na trzeciej pozycji znalazło się orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nakładające VAT na kary umowne i odszkodowania za rozwiązanie umowy najmu (I FSK 981/13).

Więcej na ten temat na stronie www.rp.pl >>